NNVN & Bạn đọc

Bổ nhiệm 'thần tốc' lãnh đạo bệnh viện ở An Giang:

Kiến nghị nhanh chóng thu hồi các quyết định sai

Cập nhật: 09:30, Thứ 6, 11/08/2017

Sáng 10/8, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, đã làm việc với cán bộ của Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt An Giang, kiến nghị nhanh chóng thu hồi các quyết định sai về bổ nhiệm ông Dương Hoài Phương làm PGĐ rồi quyền GĐ bệnh viện.

Chủ trì buổi làm việc là Phó chánh văn phòng La Phước Kiên, căn cứ kết luận của Đoàn thanh tra để xem xét từng ý kiến của cán bộ bệnh viện, đưa ra kết luận.

19-29-54_1008171
Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt An Giang

Theo đó, việc bổ nhiệm ông Dương Hoài Phương làm PGĐ vào ngày 29/6/2015 “chưa đúng quy trình”. Bởi vì, quy định bổ nhiệm cán bộ là “nhân sự dự kiến bước đầu phải nằm trong quy hoạch được duyệt” nhưng bổ nhiệm ông Phương lại “căn cứ quy hoạch chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt”.

Về quy trình bổ nhiệm ông Phương giữ chức GĐ bệnh viện, sai vì “chưa có chủ trương của cơ quan có thẩm quyền, không có căn cứ và không đúng quy định”. Đó là bệnh viện dựa vào Quyết định số 1720 của UBND tỉnh điều động GĐ Nguyễn Thị Hạnh đi nơi khác, và thông báo số 12 của UBND tỉnh về việc “lấy phiếu tín nhiệm để xem xét bổ nhiệm chức vụ PGĐ bệnh viện đối với ông Dương Hoài Phương”. Những sai trái dẫn đến ngày 8/10/2015 (chỉ hơn 3 tháng sau khi được bổ nhiệm PGĐ), ông Phương có quyết định “phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của Bệnh viện”.

Đặc biệt, việc bổ nhiệm “thần tốc” trong lúc ông Phương đang đi học chuyên khoa 2, hệ tập trung 2 năm tại TPHCM (từ tháng 11/2014 đến tháng 12/2016). Theo văn bản Sở Y tế tỉnh An Giang cử đi học cũng như của trường đại học nơi ông Phương học, “khi đi học phải bàn giao công việc”. Nên biên bản buổi làm việc của Văn phòng UBND tỉnh kết luận “việc bổ nhiệm chức danh PGĐ, giao điều hành toàn bộ hoạt động của bệnh viện và thực hiện quy trình bổ nhiệm GĐ đối với ông Dương Hoài Phong là chưa thuyết phục trong nội bộ”.

Tại buổi làm việc của Văn phòng UBND tỉnh, cán bộ bệnh viện kiến nghị thu hồi cả quyết định bổ nhiệm PGĐ và nhanh chóng thực hiện để ổn định nơi khám chữa bệnh.

THANH HẢI

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận