Khoa học - Công nghệ

Bạc Liêu: Xây dựng mô hình tổ chức quản lý chất thải rắn

Cập nhật: 10:10, Thứ 4, 07/08/2019

Hiện nay, hình thức xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chủ yếu là đổ thải tập trung xử lý vi sinh và chôn lấp.

Bạc Liêu vừa phê duyệt dự án Xây dựng mô hình tổ chức quản lý chất rắn.

UBND tỉnh Bạc Liêu vừa phê duyệt dự án Xây dựng mô hình tổ chức quản lý chất thải rắn với nhiều thành phần kinh tế tham gia. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung vừa ban hành Quyết định số 1353/QĐ - UBND, về việc phê duyệt dự án Xây dựng mô hình tổ chức quản lý chất thải rắn với nhiều thành phần kinh tế tham gia.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, việc xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn với sự tham gia của các thành phần kinh tế hiệu quả, phù hợp với đặc trưng của địa phương trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Ngoài ra, còn có thể huy động và phát huy vai trò của các thành phần tham gia vào mô hình, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm đáp ứng mục tiêu bảo vệ môi trường theo hướng bền vững.

Hiện nay, hình thức xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh chủ yếu là đổ thải tập trung xử lý vi sinh và chôn lấp.

Trong năm 2018, lượng chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 203.603 tấn/năm, công nghiệp 67.395 tấn/năm, du lịch là 2.309 tấn/năm, xây dựng 8.784 tấn/năm, nông nghiệp là 876.258 tấn/năm và từ hoạt động giao thông vận tải 114 tấn/năm.

Hiện nay, hình thức xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu chủ yếu là đổ thải tập trung xử lý vi sinh và chôn lấp. Ngoài ra, tỉnh có 1 nhà máy xử lý phân compost và 1 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động.

TRỌNG LINH

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận