Tin tức - Sự kiện

Cần tăng dần tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm quốc phòng

Cập nhật: 20:25, Thứ 3, 12/11/2019

Yêu cầu trên được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra trong Hội nghị báo cáo về định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 12/11.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Từ năm 2015 đến nay công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng đã bám sát yêu cầu thực tiễn, kết quả công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự góp phần từng bước bảo đảm trang bị cho Quân đội, hiện đại hóa vũ khí, khí tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập.

Từ đó, nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng và chủ động trong bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật khi có tình huống xảy ra. Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực quân sự được ứng dụng, hỗ trợ cho phát triển kinh tế xã hội.

Tỷ lệ ứng dụng nghiên cứu khoa học và công nghệ ngày càng tăng, đa số được ứng dụng trong thực tiễn, nhiều sản phẩm được triển khai sản xuất hàng loạt, đưa vào trang bị trong Quân đội.

Trình độ khoa học và công nghệ trong các sản phẩm đã từng bước tiếp cận với trình độ các nước tiên tiến trong khu vực; một số lĩnh vực đang tiếp cận trình độ thế giới.

Chúng ta đã giải mã được nhiều công nghệ lõi về chế tạo các loại vũ khí, trang bị, làm chủ công nghệ chế tạo các loại súng trang bị đến cấp sư đoàn, các loại thép hợp kim chất lượng cao, các mác thuốc phóng, thuốc nổ thế hệ mới, dịch ngược được các phần mềm điều khiển vũ khí, nghiên cứu chế tạo một số vật tư tiêu hao bảo đảm cho tàu ngầm, máy bay…

Tại hội nghị Bộ Quốc phòng đề xuất, kiến nghị một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai trong thời gian tới. Trong đó tạo điều kiện để huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ quốc phòng, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả triển khai Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời gian tới.

Ngoài ra, cần có chính sách khuyến khích các đơn vị ngoài Quân đội tham gia các hoạt động nghiên cứu phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những cố gắng của Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ, đã tập trung đi sâu nghiên cứu vào lĩnh vực khó, làm chủ một số công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng cần tiếp tục có những giải pháp đào tạo nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế tài chính; có những chính sách thỏa đáng, tạo điều kiện khuyến khích các đơn vị quân đội sản xuất các mặt hàng mang tính lưỡng dụng mang lại hiệu quả cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng như kinh tế xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhất trí định hướng nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ với 5 nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2021-2025 của Bộ Quốc phòng.

Trong đó cùng với tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, làm chủ công nghệ tiên tiến, ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, làm chủ được các công nghệ chế tạo vũ khí, khí tài đã được chuyển giao, cần nghiên cứu tăng dần tỷ lệ nội địa hóa trong các sản phẩm quốc phòng, chủ động về vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất quốc phòng và bảo đảm kỹ thuật.

Ngoài ra, cần ứng dụng có hiệu quả các thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ mũi nhọn trong các hoạt động nghiên cứu, tạo bước chuyển biến và hình thành các sản phẩm có tính đột phá về khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả ứng dụng thực tiễn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hồng Pha

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận