Tin tức - Sự kiện

Cần Thơ được trao cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách

Cập nhật: 18:19, Thứ 5, 09/08/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2018/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ, có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2018. 

TP Cần Thơ

Theo Nghị định, về huy động vốn đầu tư và nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, Cần Thơ được vay vốn đầu tư trong nước thông qua các hình thức huy động theo quy định của pháp luật; vay lại từ nguồn Chính phủ vay nước ngoài về cho ngân sách địa phương vay lại. Mức dư nợ của ngân sách thành phố không vượt quá 40% số thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp và nằm trong mức bội chi ngân sách nhà nước hàng năm được Quốc hội quyết định.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ ưu tiên TP Cần Thơ một số chính sách như: Hỗ trợ một phần vốn từ ngân sách trung ương cho ngân sách thành phố để tham gia thực hiện các dự án mang tính chất liên vùng trên địa bàn thành phố theo hình thức hợp tác công - tư (PPP); Bố trí đủ vốn bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các dự án mang tính chất cấp vùng của vùng ĐBSCL; Thành phố sử dụng vốn huy động đầu tư, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn ưu đãi của các nhà tài trợ để ưu tiên đầu tư các dự án, công trình; Hỗ trợ vốn ODA cho thành phố để thực hiện những dự án đầu tư hạ tầng quan trọng thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố do UBND thành phố là cơ quan chủ quản. Việc bố trí vốn đối ứng trong nước cho các dự án này do ngân sách thành phố bảo đảm.

Chính phủ ưu tiên bố trí vốn vay ưu đãi theo phương thức cho địa phương vay lại để thực hiện các dự án PPP trên địa bàn thành phố. UBND TP Cần Thơ được phê duyệt danh mục dự án, quyết định tiếp nhận các khoản viện trợ (ODA, phi Chính phủ nước ngoài) không hoàn lại đối với các chương trình, dự án không phụ thuộc vào quy mô viện trợ, trừ các khoản viện trợ hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến thể chế, tôn giáo, chính sách pháp luật, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định…

Nghị định cũng quy định cơ chế đặc thù đối với TP Cần Thơ về hỗ trợ lãi suất; bán nhà ở xã hội; quỹ dự trữ tài chính, thẩm quyền chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư khu đô thị mới.

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận