Xã hội

Cao Bằng: Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công

Cập nhật: 22:28, Thứ 2, 09/09/2019

Đây là cơ quan hành chính đặc thù, có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, giám sát, đánh giá và tham mưu giải quyết thủ tục hành chính giúp UBND tỉnh Cao Bằng.

Cắt băng khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng ngày 9/9.
 
Từ ngày 9/9, Trung tâm phục vụ hành chính công Cao Bằng có trụ sở làm việc được đặt tại Bưu điện tỉnh, chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm có nhiệm vụ thực hiện tổng số 1.266 thủ tục hành chính, trong đó thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm là 132 thủ tục hành chính.
 
Hoạt động của Trung tâm mang ý nghĩa quan trọng nhằm tăng tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước. Qua đó nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính của công chức, viên chức, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời tăng cường tự giám sát của nhân dân đối với cơ quan, công chức, viên chức nhà nước...

KÔNG HẢI - TOÁN NGUYỄN

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận