Sức khỏe - Gia đình >> Câu chuyện gia đình

Nữ chiến binh của mỗi gia đình

Tôi quan sát phụ nữ mình từ cái mốc sau 1945. Vì sao? Trước đó phụ nữ còn chập chờn bởi hai dòng chảy: văn hóa Khổng nho và văn hóa thuộc địa. Khổng nho giữ phụ nữ trong tam tòng tứ đức, vợ như tôi tớ cam chịu cảnh trai năm thê bảy thiếp gái chính chuyên một chồng.

Cơ hội vàng

Bỏ giàu sang chọn chân tình

Trung thực làm đầu

Khiêm tốn và liêm khiết

Mứt tơ hồng

Ấm no Cúc chịu, lạnh lùng Cúc cam

Cái kết của kẻ 'tham vàng bỏ ngãi'

Bí truyền một bữa ăn nghèo

Chiến thuật phòng the

Đức lang quân có tật gia trưởng

Xem thêm