Trồng trọt >> Cùng Đầu trâu làm giàu

Bón phân đón đòng cho lúa trong điều kiện thời tiết bất lợi

Có 3 tiêu chí để đưa đến quyết định thời điểm bón phân đón đòng cho cây lúa. Một là căn cứ vào số ngày sau sạ tùy giống, hai là căn cứ vào trạng thái đòng, thời điểm bón là lúc đòng (tim đèn) phải tượng được 1 - 3 mm, ba là trạng thái cây lúa, khi lá lúa ngả sang màu vàng tranh.

Cà phê vàng lá do thời tiết bất lợi - cách xử lí thông minh

Phòng trừ rầy nâu hại lúa

Khắc phục hiện tượng sốc nhiệt cây cà phê

Phòng trừ bệnh đạo ôn trên lúa

Lo lắng cà phê vàng lá, rụng quả sau khi bón phân

Quản lý nước thông minh cho lúa

Canh tác lúa thông minh trên vùng mặn

Tạo chồi hữu hiệu cho lúa

Canh tác cà phê, hồ tiêu hữu cơ thông minh

Bón phân thông minh giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa

Xem thêm