Nông thôn mới

Đại Từ huy động được gần 1.500 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 17:37, Thứ 6, 19/07/2019

Ngày 19/7, tại huyện Đại Từ (Thái Nguyên) diễn ra lễ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM).

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại huyện Đại Từ

Tham dự hội nghị có ông Vũ Hồng Bắc – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Đến nay huyện Đại Từ có 15/28 xã đạt chuẩn NTM, bình quân tiêu chí/xã đạt 16,57, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Đối với xây dựng xã NTM kiểu mẫu và xóm NTM kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020, huyện Đại Từ có xã Tiên Hội và xóm Đồng Tiến (La Bằng) được tỉnh phê duyệt.

Tính đến hết tháng 6/2019, đã huy động được tổng cộng 1.440 tỷ đồng thực hiện chương trình, từ các nguồn vốn từ ngân sách, vốn lồng ghép từ chương trình khác và vốn đóng góp từ nhân dân.

Tuy nhiên cũng có nhiều hạn chế trong công tác thực hiện xây dựng NTM được chỉ ra. Cụ thể như: Một số xã chưa thực hiện tốt và trọng điểm các nội dung trọng tâm, chưa có tính sáng tạo, hoặc không bền vững; Hoạt động sản xuất ở các mô hình HTX còn nhỏ lẻ, chưa có tính hàng hoá và yếu trong cạnh tranh; Đã tập trung đầu tư hạ tầng, nhưng các nội dung về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống văn hoá và ý thức của người dân chưa được chú trọng.

Khen thưởng các tập thể, các nhân làm tốt công tác xây dựng NTM.

Phấn đấu đến trước năm 2025, huyện Đại Từ đạt chuẩn huyện NTM, có 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người khục vực nông thôn đạt trên 50 triệu/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm, 100% người tham giao bảo hiểm y tế và được sử dụng nước sạch.

TOÁN NGUYỄN

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận