Tái cơ cấu

Đăng ký nhãn hiệu 'Heo bản địa Trà Bồng' và 'Gà kiến Trà Bồng'

Cập nhật: 09:11, Thứ 5, 09/05/2019

​UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có ý kiến thống nhất​ việc UBND huyện Trà Bồng sử dụng tên địa danh “Trà Bồng” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Heo bản địa Trà Bồng” và “Gà kiến Trà Bồng”.

16-11-34_1
Heo bản địa Trà Bồng sẽ được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận.

​Theo đó, UBND huyện Trà Bồng chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo để bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Heo bản địa Trà Bồng” và “Gà kiến Trà Bồng” cho sản phẩm của địa phương.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện Trà Bồng lập đầy đủ thủ tục để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận theo đúng quy định.

HẢI YẾN

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận