Doanh Nghiệp - HTX

Đình chỉ nhà máy luyện kim màu Bản Lầu

Cập nhật: 11:22, Thứ 5, 08/03/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký Quyết định số 711, đình chỉ hoạt động sản xuất tại nhà máy luyện kim màu tại km 14+500, đường Quốc lộ 4D, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai của Cty CP Tứ Đỉnh.

Hệ thống xử lý khí bằng sữa vôi bên trong nhà máy

Theo đó Quyết định nêu rõ: Đình chỉ hoạt động sản xuất tại nhà máy luyện kim màu tại km 14+500, đường Quốc lộ 4D, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương của Cty CP Tứ Đỉnh.

Lý do đình chỉ hoạt động: Dự án chậm tiến độ đầu tư quá 16 tháng so với quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư số 12121000123 thay đổi lần thứ 2 ngày 25/3/2015 do UBND tỉnh cấp. Nhà máy đã nhập khẩu, sản xuất và xuất khẩu hết khối lượng quặng, tinh quặng: 18.888 tấn nguyên liệu được UBND tỉnh cho phép tại văn bản số 5917 ngày 02/12/2016.

Hoạt động của Nhà máy còn một số tồn tại, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể là: Thực hiện quan trắc giám sát chất lượng môi trường định kỳ không đúng, không đầy đủ. Chưa xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định. Chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định. Không thực hiện một trong các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chưa lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định. Chưa lập hồ sơ đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cấp giấy phép khai thác nước mặt theo quy định.

Thời hạn đình chỉ hoạt động: Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định.


Quyết định đình chỉ của UBND tỉnh Lào Cai

Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu Cty CP Tứ Đỉnh chấp hành nghiêm túc các nội dung theo Quyết định. Cty Điện lực Lào Cai ngừng cấp điện sản xuất đối với nhà máy này.

Sở Công thương tỉnh Lào Cai duy trì tổ công tác liên ngành tiếp tục giám sát việc đình chỉ hoạt động của nhà máy.

KẾ TOẠI

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận