Xã hội

Thái Nguyên:

Đổi mới công tác thi đua khen thưởng

Cập nhật: 09:26, Thứ 5, 16/05/2019

Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những gương điển hình tiên tiến là các tập thể, cá nhân ở khắp các cơ quan, đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục đào tạo. Từ đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Sáng 15/5, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 11-CT/TU ngày 05/8/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX.

Trao bằng khen

Tham dự hội nghị có ông Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện các Sở, ngành địa phương.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX đã đề ra mục tiêu:”Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế, giáo dục và đào tạo”.

Sau 30 năm đổi mới, những kết quả đạt được đã tạo ra tiềm lực và điều kiện thuận lợi quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Từ đó, đã đặt ra yêu cầu lớn đối với công tác thi đua, khen thưởng, đòi hỏi các cấp phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân và hệ thống chính trị.

Tính đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 83 cụm, khối thi đua thuộc sở, huyện, thành phố, thị xã với hơn 1.100 đơn vị thành viên. Công tác khen thưởng cơ bản thực hiện tốt, đảm bảo đúng quy định về quy trình, nguyên tắc, cơ cấu, số lượng. Khen thưởng hộ gia đình, công nhân, nông dân, người lao động những năm qua đảm bảo đúng quy định về quy trình, nguyên tắc. Tỷ lệ khen thưởng cấp tỉnh tăng từ 46,67% lên 71,46% (Từ 2016 – 2018).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng khẳng định, nhìn chung phong trào thi đua yêu nước thực hiện khá hiệu quả. Công tác khen thưởng đã góp phần tạo nên kết quả hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn tồn tại một số hạn chế như công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động ở một số cơ quan, đơn vị còn thấp. Trong thời gian tới cần nâng cao chất lượng khen thưởng, tập trung khen thưởng cho nông dân, công nhân, chiến sỹ, người lao động có thành tích xuất sắc đột xuất, sáng kiến, sáng tạo.

Phương Thảo

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận