Luật sư của bạn

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Cập nhật: 06:35, Thứ 5, 12/10/2017

Nghị định 108/2017 ngày 20/9/2017 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, tại Điều 18 của Nghị định quy định các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón...

Ông Mai Văn Lâm ở Đồng Nai gửi thư đến chuyên mục hỏi về vấn đề sản xuất phân bón, trong đó có các quy định của nhà nước về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

Ông nói trong thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều cơ sở sản xuất phân bón, nhưng có cơ sở chỉ thuần túy đóng gói phân bón. Vì vậy ông muốn biết rõ hơn các quy định của Nhà nước về vấn đề này, rất mong chuyên mục nêu rõ.

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Nghị định 108/2017 ngày 20/9/2017 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón, tại Điều 18 của Nghị định quy định các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón như sau:

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón;

c) Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng quy trình công nghệ.

Các công đoạn, hệ thống bắt buộc phải sử dụng máy thiết bị được cơ giới hóa hoặc tự động hóa quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;

đ) Có phòng thử nghiệm được công nhận hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất;

e) Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 01 năm kể từ ngày thành lập;

g) Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

2. Đối với các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón thì không phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ, e khoản 1 Điều này.

Trên đây là những quy định chung. Ông nghiên cứu vận dụng.

LG Minh Hương

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận