Chăn nuôi

Hà Nội: Tổ chức kiểm soát tốt bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Cập nhật: 11:31, Thứ 4, 06/11/2019

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã giảm tới 95% kể từ tháng năm 2019 đến nay. Hiện nay, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 200 con lợn bị bệnh.

* Giảm tới 95% số lợn phải tiêu huỷ

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, DTLCP đã giảm tới 95% kể từ tháng năm 2019 đến nay.

Về tình hình DTLCP trên địa bàn thành phố Hà Nội, được biết ổ dịch đầu tiên xuất hiện tại một hộ chăn nuôi lợn rừng sử dụng thức ăn tận dụng tại phường Ngọc Thụy (quận Long Biên), để xảy ra dịch bệnh ngày 24/02/2019. Lũy kế từ đó đến ngày 04/11/2019, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 32.696 hộ chăn nuôi của 449 xã, phường, thị trấn thuộc 24 quận, huyện của thành phố Hà Nội, buộc tiêu hủy 541.330 con lợn. 

Tính đến nay đã có khoảng 60% số xã của thành phố Hà Nội có DTLCP đã qua 30 ngày.

Tình hình dịch bệnh phát sinh theo tháng, theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Nội, thì tháng 2 và tháng 3/2019, DTLCP xảy ra tại 34 xã, buộc phải tiêu hủy 2.324 con lợn. Sang tháng 4/2019, dịch lan thêm ra 197 xã, buộc phải tiêu hủy 48.944 con lợn; tháng 5/2019 phát sinh thêm 198 xã, buộc phải tiêu hủy 234.733 con lợn; tháng 6/2019 phát sinh thêm 16 xã, buộc phải tiêu hủy 174.612 con lợn, tuy nhiên số lợn tiêu hủy bắt đầu giảm 26% so với tháng 5.

Bước qua tháng 7/2019, DTLCP vẫn phát sinh thêm ở 16 xã, buộc phải tiêu hủy 36.968 con lợn, tuy nhiên số lợn tiêu hủy đã giảm 79% so với tháng 6; giảm 84% so với tháng 5. Tháng 8/2019, dịch không mở rộng thêm về mặt phạm vi nhưng vẫn phải tiêu hủy 12.687 con lợn, số lợn tiêu hủy giảm 66% so với tháng 7, tức giảm 95% so với tháng 5. 

Tháng 9/2019, DTLCP chỉ còn phát sinh thêm 02 xã, tiêu hủy 19.077 con lợn; giảm 92% so với tháng 5. Tháng 10/2019, dịch không lay lan thêm ra xã nào nhưng vẫn phải tiêu hủy 11.039 con lợn, điều đáng mừng là số lợn tiêu hủy giảm 42% so với tháng 9, giảm 95% so với tháng 5. Từ ngày 01- 04/11/2019, DTLCP không mở rộng phạm vi, số lợn buộc phải tiêu hủy chỉ còn ở mức 946 con.

Như vậy, trên địa bàn thành phố Hà Nội, DTLCP đã giảm tới 95% kể từ tháng năm 2019 đến nay. Hiện nay, trung bình mỗi ngày chỉ có khoảng 200 con lợn bị bệnh, được các cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở kịp thời phát hiện, xử lý tiêu hủy triệt để; không còn tình trạng dịch bệnh lây lan diện rộng.

PV

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận