Nông thôn mới

Hà Tĩnh: Thêm 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật: 09:01, Thứ 7, 02/02/2019

Phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2017, năm 2018 tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục “bội thu” xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) với 45 xã được công nhận.

Từ đó nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh đến cuối năm 2018 đạt 158 xã, chiếm 68,99% tổng số xã, về đích trước thời hạn 2 năm so với chỉ tiêu của Trung ương và Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra.

Số tiêu chí bình quân trên xã đạt 17,7 tiêu chí, tăng 3,05 tiêu chí so với năm 2017; không còn xã dưới 11 tiêu chí. Đặc biệt, huyện Nghi Xuân được công nhận đạt chuẩn NTM trước thời hạn 2 năm.

NGUYỄN NGA

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận