Nông thôn mới

Hà Tĩnh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Cập nhật: 07:10, Chủ Nhật, 28/04/2019

Sau gần một thập kỷ tập trung xây dựng nông thôn mới (NTM), đến thời điểm này, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có 158 xã, chiếm 68,99% tổng số xã được công nhận đạt chuẩn và huyện Nghi Xuân đạt huyện NTM.

Để đảm bảo tính bền vững cho Chương trình, Ban chỉ đạo NTM tỉnh này đang tập trung xây dựng xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

09-53-08_1
Năm 2019 có 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Kỳ Châu (huyện Kỳ Anh); Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên); Thạch Long (Thạch Hà); Tiến Lộc (Can Lộc); Đức Yên (Đức Thọ); Xuân Thành, Xuân Viên (Nghi Xuân); Đức Hương, Hương Quang (Vũ Quang) và Thạch Môn (TP Hà Tĩnh)
09-53-08_2
Và 6 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ); Tượng Sơn (Thạch Hà); Hương Trà (Hương Khê); Cẩm Bình (Cẩm Xuyên); Tiên Điền (Nghi Xuân) và Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh)
09-53-08_4
09-53-08_5
NTM kiểu mẫu là một trong những tiêu chí sáng tạo của Hà Tĩnh. Việc triển khai thành công tiêu chí này được Ban chỉ đạo xây dựng NTM Trung ương ghi nhận, đánh giá rất cao. Đồng thời, yêu cầu các địa phương khác trong cả nước học tập, nhân rộng mô hình xã NTM kiểu mẫu của Hà Tĩnh
09-53-08_6
Để xây dựng xã NTM bền vững, tiêu chí đặt lên hàng đầu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân
09-53-08_8
Phát triển OCOP (mỗi xã một sản phẩm) là một trong những giải pháp tận dụng tối đa lợi thế của địa phương để làm giàu

GIA HƯNG

(Kiến thức gia đình số 17)
Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận