Xã hội

Hoàn thành 30 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Cập nhật: 09:47, Thứ 3, 10/09/2019

Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN-PTNT (https://dvc.mard.gov.vn), đã hoàn thành cung cấp 30 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Bộ NN-PTNT đã hoàn thành 30 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Cụ thể, theo kế hoạch năm 2017, Bộ NN-PTNT đã triển khai xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 18 thủ tục hành chính tại 5 đơn vị, gồm: Cục Chăn nuôi 3 thủ tục hành chính, Cục Bảo vệ thực vật 5 thủ tục hành chính, Cục Trồng trọt 5 thủ tục hành chính, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 2 thủ tục hành chính, Tổng Cục Thủy sản 3 thủ tục hành chính.

Trước đó, thực hiện Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019, Bộ NN-TNT đã ban hành Quyết định số 4031/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/10/2018 ban hành danh mục thủ tục hành chính xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018-2019 của Bộ, bao gồm 14 thủ tục hành chính.

Kết quả, đến nay Bộ NN-PTNT đã hoàn thành xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 12 thủ tục hành chính ở mức độ 3. Riêng đối với 2 thủ tục hành chính của Tổng cục Thủy sản (theo danh mục tại Quyết định số 877/QĐ-TTg phải xây dựng dịch vụ công trực tuyến) chưa triển khai xây dựng, do trên thực tế những thủ tục hành chính này đến nay không còn trong danh mục thủ tục hành chính cấp Trung ương thực hiện.

PV

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận