Luật sư của bạn

Miễn chấp hành hình phạt theo Nghị quyết của Quốc hội

Cập nhật: 06:35, Thứ 5, 28/12/2017

Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41 đã quy định đường lối, chính sách xử lý đối với một số trường hợp cụ thể được áp dụng kể từ ngày Luật số 12/2017/QH14 được công bố ngày 03/7/2017...

Ông Kiều Trọng ở Bạc Liêu muốn biết những quy định của Bộ luật Hình sự mới năm 2015 không coi là tội phạm. Con ông đang cải tạo tại trại giam thì sẽ được thực hiện miễn giảm hình phạt như thế nào?

Trả lời:

Ngày 20/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (sau đây gọi là Luật số 12/2017/QH14) và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sau đây gọi là Nghị quyết số 41). 

Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41 đã quy định đường lối, chính sách xử lý đối với một số trường hợp cụ thể được áp dụng kể từ ngày Luật số 12/2017/QH14 được công bố ngày 03/7/2017. Để thi hành đúng, kịp thời các quy định của Nghị quyết số 41, TAND tối cao có văn bản 256 ngày 31/7/2017 hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41trong đó có hướng dẫn về việc miễn chấp hành hình phạt như sau:

a) Đối với người đang chấp hành hình phạt tù, thì Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu nơi người bị kết án đang chấp hành hình phạt ra quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại theo đề nghị của cơ quan thi hành án phạt tù;

b) Đối với người đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, thì Chánh án TAND cấp huyện nơi người đó chấp hành hình phạt ra quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại theo đề nghị của cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương được giao trách nhiệm trực tiếp giám sát, giáo dục;

c) Đối với người đang chấp hành hình phạt cấm cư trú hoặc quản chế, thì Chánh án TAND cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người đó chấp hành hình phạt ra quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú hoặc thời hạn quản chế còn lại theo đề nghị của chính quyền địa phương nơi người đó chấp hành hình phạt;

d) Đối với người đang chấp hành hình phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân, thì Chánh án TAND cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người đó cư trú hoặc làm việc ra quyết định miễn chấp hành thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thời hạn tước một số quyền công dân còn lại theo đề nghị của Viện trưởng Viện KSND cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự khu vực;

đ) Đối với người bị xử phạt tù đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, đang được hoãn chấp hành hình phạt hoặc chưa chấp hành hình phạt, thì Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu nơi người đó cư trú hoặc làm việc ra quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình phạt theo đề nghị của Viện trưởng Viện KSND cấp tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu;

e) Đối với người bị xử phạt bằng các hình phạt khác đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, đang được hoãn chấp hành hình phạt hoặc chưa chấp hành hình phạt, thì Chánh án TAND cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người đó cư trú hoặc làm việc ra quyết định miễn chấp hành phần hình phạt còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình phạt theo đề nghị của Viện trưởng Viện KSND cấp huyện, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự khu vực;

Đây là những điểm mới khi thi hành BLHS năm 2015 có hiệu lực từ 1/1/2018, ông nghiên cứu vận dụng vào từng trường hợp cụ thể.

LS Minh Hương

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận