Thị trường

Ngành mía đường đặt mục tiêu 2 triệu tấn đường vào năm 2022

Cập nhật: 14:05, Thứ 6, 11/05/2018

Hiệp hội Mía đường Việt Nam vừa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VI (2018 - 2022). Ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam nhiệm kỳ V được bầu lại làm Chủ tịch nhiệm kỳ VI.

Tại Đại hội, Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã ban hành Nghị quyết với một số mục tiêu như sau: Tổng diện tích trồng mía nguyên liệu là 300.000ha (hơn 280.000ha là vùng nguyên liệu tập trung); năng suất mía bình quân 68 - 70 tấn/ha (phấn đấu đến 2030 đạt 75 - 80 tấn/ha); chữ đường bình quân 11 - 12CCS (đến 2030 đạt 12 - 13CCS); sản lượng mía 21 triệu tấn (đến 2030 đạt 24 triệu tấn); năng suất đường trên một đơn vị diện tích đạt 7 tấn/ha (đến 2030 là 8,5 tấn/ha); sản lượng đường khoảng 2 triệu tấn (đến 2030 đạt 2,5 triệu tấn); điện sinh khối từ bã mía đạt khoảng 1,1 triệu (MWh/năm, 20 - 30% lên lưới điện quốc gia); cồn từ mật rỉ đạt khoảng 42.500 tấn cồn 100%/năm; 600.000 tấn phân hữu cơ/năm và 350.000 tấn phân vi sinh/năm (phân vi sinh hữu cơ từ bã bùn mía)…

Sơn Trang

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận