Khoa học - Công nghệ

Nghệ An đẩy mạnh phong trào toàn dân làm thủy lợi

Cập nhật: 15:05, Thứ 7, 09/02/2019

Tỉnh Nghệ An có 2 hệ thống thuỷ lợi lớn là Hệ thống thuỷ lợi Bắc và Hệ thống thuỷ lợi Nam, hơn 625 hồ chứa nước, 247 đập dâng nước, 559 trạm bơm điện.

15-26-34_1
Sau 17 năm phát động, phong trào toàn dân làm thủy lợi thực sự lan tỏa rộng khắp tỉnh Nghệ An

Hàng năm, đảm bảo tưới cho hơn 250 nghìn ha diện tích cây trồng, cấp nước phục vụ cho công nghiệp, kinh tế - xã hội và phục vụ nước dân sinh trên địa bàn tỉnh.

Để hạn chế quá trình xuống cấp, hư hỏng của các công trình, kênh mương, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong xu thế mới, ngày 21/5/2001 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 02 NQ/TU về Thủy lợi cho các cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thủy sản, tiếp tục đẩy mạnh chương trình kiên cố hóa kênh mương. Nghị quyết quy định lấy mốc 16/10 làm ngày phát động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia làm thủy lợi.

Mục tiêu của đợt phát động là khơi dậy truyền thống và ý chí tự lực, tự cường của nhân dân, đưa phong trào xã hội hóa thủy lợi phát triển lên tầm cao mới. Nâng cao hiểu quả khai thác, sử dụng công trình đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tập trung tu sửa công trình, nạo vét kênh mương tưới, tiêu phục vụ cho sản xuất. Đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân, phục vụ cho tiêu úng, chống lũ lụt, hạn hán...

Phong trào toàn dân ra quân làm Thủy lợi ngày 16/10 ngày càng lan tỏa rộng khắp. Qua 17 năm đã huy động được 1.002.476 ngày công, nạo vét 563.450 m3, đắp tu bổ bờ vùng bờ thửa 376.676 m3, cắt cỏ, phát quang, vớt bèo trên diện tích 4.261.184 m2...

Hệ thống cơ sở vật chất ngành Thủy lợi được tăng cường đã phục vụ hiệu quả quá trình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Năm 2017 sản lượng lương thực toàn tỉnh đạt mức 1.257.000 triệu tấn.

Việt Khánh

(Kiến thức gia đình số tết)
Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận