Pháp luật

Nhiều sai phạm tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Cập nhật: 16:00, Thứ 4, 19/06/2019

Thanh tra tỉnh Cà Mau đã phát hiện ra nhiều sai phạm như: Lập quỹ trái phép, thanh toán tiền nhiên liệu khống... tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

 

Buông lỏng quản lý 

Theo thông báo kết luận Số 14/TB-TT của Thanh tra tỉnh Cà Mau, khi mở rộng diện tích nuôi sò quyết lên 400 ha, Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau đã ủy quyền cho ông Lý Hồng Thao, Phó Giám đốc quản lý, điều hành và thực hiện các công việc liên quan đến ký hợp đồng phối hợp thực hiện phương án.

Nhưng, trong suốt 3 năm liền không kiểm tra dẫn đến nhiều thiếu sót, vi phạm.

Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau buông lỏng quản lý dẫn đến nhiều sai phạm

Ngoài ra, quản lý thiếu tinh thần trách nhiệm, quản lý lỏng lẻo dẫn đến nhiều thiếu sót, vi phạm. Nhất là việc theo dõi thực hiện hợp đồng phối hợp nuôi sò huyết, không có hồ sơ thanh lý từng vụ nuôi sò, dẫn đến không thể hiện các khoản thu theo hợp đồng và thu sản lượng từng vụ sò.

Cụ thể, có 14 tổ chức và cá nhân phối hợp để thực hiện phương án nuôi sò huyết, nhưng Vườn Quốc gia chỉ ký 12 hợp đồng với 12 tổ chức và cá nhân còn 2 tổ chức không ký hợp đồng.

Theo hợp đồng thì chi phí quản lý phương án các đối tác phải nộp cho Vườn Quốc gia trong một năm nuôi sò là 1,395 triệu đồng/ha, hợp đồng đã ký 340ha, số tiền phải thu 502,2 triệu đồng/năm, nhưng chỉ thu 95 triệu đồng, đã làm thất thu 407,2 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Cà Mau còn phát hiện nhiều sai phạm như: Kê khai tài sản, thu nhập sai sót, thiếu nội dung, chưa đúng hướng dẫn, có ghi tài sản là nhà nhưng không ghi tài sản đất và ngược lại.

Nhiều bản kê khai không ghi nhà ở, ghi diện tích đất ở không đúng, chưa ghi rõ phần tích lũy, tổng thu nhập trong năm và chưa giải trình sự biến động tài sản, thu nhập tăng hay giảm và người nhận bản kê khai không ghi rõ chức vụ, chức danh…

Riêng đối với ông Phan Quốc Khải, Giám đốc Vườn Quốc gia, kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mũi Cà Mau, đã kê khai tài sản, thu nhập năm 2018, kê khai không đúng về đất ở, nhà ở, còn không giải trình tăng tài sản nhà ở tại phường 6 (TP. Cà Mau) có giá trị 1 tỷ đồng, đất ở tại Khóm 8, thị trấn Năm Căn trị giá 200 triệu đồng và vay ngân hàng 1,4 tỷ đồng.

Lập quỹ trái phép, thanh toán khống

Theo kết luận Thanh tra tỉnh Cà Mau, trong giai đoạn 2016 - 2018, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán lập quỹ trái phép trên 436 triệu đồng đồng. Vi phạm Điều 13, Luật Kế toán, hành vi bị nghiêm cấm “để ngoài sổ sách kế toán tài sản”.

Ngoài ra, đơn vị này còn chi nhiên liệu cho công tác xử phạt vi phạm hành chính 680 triệu đồng, nhưng không xây dựng quy định chi cụ thể; chi thanh toán khống số tiền nhiên liệu trên 609 triệu đồng.

Thông báo kết luận số 14/TB-TT của Chánh Thanh tra tỉnh Cà Mau tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau 

Đáng nói, chi quản lý, bảo vệ từng trên 14,193 tỷ đồng. Tuy nhiên Vườn Quốc gia đã chi không hết theo nội dung mục chi dự toán đã cấp, mà từ đó tự ý chuyển sang nội dung mục chi khác chi nhiên liệu và chi khác trên 974 triệu đồng, không trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh nội dung chi theo dự toán.

Chi nhiên liệu cho công tác bảo vệ rừng trên 10,1 tỷ đồng, chi vượt dự toán hơn 800 triệu đồng. Kết quả xác minh bước đầu thanh toán khống số tiền gần 4,2 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh Cà Mau cũng chỉ ra trách nhiệm cá nhân ông Phan Quốc Khải, Giám đốc Vườn Quốc gia, kiêm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Mũi Cà Mau, Bí thư Đảng ủy Vườn Quốc gia từ năm 2016 đến năm 2018. Quá trình quản lý, điều hành thiếu tinh thần trách nhiệm, quản lý lỏng lẻo để xảy ra 8 nội dung thiếu sót, vi phạm nêu trên. Xét về mặt tổng thể không hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ có nhiều nội dung quy định chưa rõ ràng…

Ngoài ra, còn có trách nhiệm của 2 Phó Giám đốc vườn quốc gia là ông Lý Hồng Thao và ông Phạm Phúc Quới; cùng với  kế toán, thủ quỹ và các trưởng trạm và các cá nhân có liên quan. 

Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, khi kết thúc thanh tra số liệu lập quỹ trái phép không thay đổi; phát hiện thêm trong số tiền thanh toán khống nhiên liệu trên 4,8 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục chuyển hồ sơ có liên quan đến số tiền thanh toán khống nhiên liệu cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Với những nội dung sai phạm trên, Chánh Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, chỉ đạo các ngành chức năng kiểm điểm nghiêm túc, xử lý theo quy định các ông Phan Quốc Khải, Lý Hồng Thao và ông Phạm Phúc Qưới cùng những người có liên quan theo các nội dung thiếu sót, vi phạm nêu trên.

Ngoài xử lý hành chính, Chánh Thanh tra tỉnh sẽ chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định của pháp luật, gồm 3 nội dung: Lập quỹ trái phép hơn 436,5 triệu đồng, thanh toán tiền nhiên liệu khống từ nguồn kinh phí bảo vệ rừng trên 2,8 tỷ đồng và thanh toán tiền nhiên liệu khống từ nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính 242 triệu đồng.

TRỌNG LINH

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận