Nông thôn mới

Một phụ nữ bỏ tiền bắc cầu cho dân đi

Bỏ hàng trăm triệu đồng để bắc cầu cho dân đi, đó là tấm lòng thiện nguyện, mà bà Nguyễn Thị Ngọc Phú ở tỉnh An Giang đã làm. Và cây cầu bê tông thay cây cầu cũ xuống cấp bắc qua kênh Mương Chùa, nối liền 2 xã Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân của huyện Chợ Mới vừa hoàn thành, khiến bà con thật cảm kích.

10 năm Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết 26: Bước chuyển mình toàn diện

Đôn Nhân đạt kết quả cao trong học tập

Đồng Cương mở rộng SX cây trồng, vật nuôi

Văn Quán mở rộng diện tích xây dựng trường học

Hồ Sơn bảo vệ rừng Vườn Quốc gia

Lập Thạch kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở

Phát triển mô hình cây, con

Yên Lạc nâng cấp đường giao thông liên xã

Liêm Túc thiếu vốn

Huyện Năm Căn gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

Xem thêm