Nông thôn mới

Thái Nguyên: Đầu tư hơn 700 tỷ đồng thực hiện OCOP

Để thực hiện đề án nói trên, Văn phòng điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Thái Nguyên đang tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP thuộc chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2025.

Đổi thay Quế Võ

Đối thoại trực tuyến xây dựng nông thôn mới

Ba Đồn đóng góp trên 44 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Thạnh được công nhận huyện nông thôn mới

Thủ tướng trao danh hiệu nông thôn mới cho TX An Nhơn và huyện Hoài Nhơn

Xóa định kiến, quyết làm giàu

Bắc Ninh: Chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Công ty Cà phê 719 chung tay xây dựng nông thôn mới

Công nhận 3 huyện thị đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Quảng Xương đạt chuẩn nông thôn mới

Xem thêm