Thời sự

Quy chuẩn giáo viên và hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tại cơ sở tư thục

Cập nhật: 12:04, Thứ 3, 21/05/2019

Ngày 21/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến về Dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Xin điểm lại một số điểm nổi bật.

Sử dụng chương trình, sách giáo khoa GDPT và thi tốt nghiệp THPT thống nhất

Trên nền tảng một chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) thống nhất dùng chung trong cả nước do Bộ GD-ĐT ban hành; sách giáo khoa là tài liệu học tập, cụ thể hóa chương trình, giúp giáo viên và học sinh sáng tạo trong phương pháp dạy và học, nhằm tiếp thu tốt nhất kiến thức của chương trình GDPT nên Dự thảo luật quy định một chương trình đào tạo thống nhất, mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa. Để rõ ràng, mạch lạc hơn về vai trò của chương trình GDPT và sách giáo khoa, nội dung này đã được quy định thành hai điều riêng biệt: Điều 31 quy định về chương trình GDPT, Điều 32 quy định về sách giáo khoa.

Đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (Nam Định) phát biểu tại hội trường

Theo các quy định này, chương trình là pháp lệnh, thống nhất trong toàn quốc; sách giáo khoa là công cụ giảng dạy, triển khai chương trình GDPT. Để bảo đảm chất lượng của chương trình và sách giáo khoa GDPT, Dự thảo Luật quy định rõ vai trò, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Ủy ban Nhân dân các địa phương, Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình, sách giáo khoa và Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục cấp tỉnh. Đồng thời Luật cũng quy định quy trình chọn sách giáo khoa tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
 

Chuyển chính sách tín dụng sư phạm sang hình thức hỗ trợ học phí

Về chính sách vay tín dụng sư phạm, nhằm thu hút các học sinh khá, giỏi vào học sư phạm, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giáo dục. Tuy nhiên việc vay tín dụng phải thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, và phụ thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội của đất nước.

Vì vậy, Dự thảo Luật được điều chỉnh theo hướng chuyển chính sách tín dụng sư phạm sang hình thức hỗ trợ cho học sinh, sinh viên sư phạm tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt. Trong trường hợp, học sinh, sinh viên sư phạm sau khi tốt nghiệp không công tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định thì phải hoàn trả toàn bộ kính phí hỗ trợ cho nhà nước (Điều 83).
 

Quy định chuẩn nhà giáo và nâng chuẩn đào tạo đối với giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học.

Dự thảo Luật đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn nhà giáo về phẩm chất, tư tưởng, đạo đức; trình độ chuẩn; kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp (Điều 67).

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tiễn, về tầm quan trọng phát triển trí tuệ, phẩm chất của lứa tuổi trẻ em, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Dự thảo Luật quy định nâng chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, tiếp thu ý kiến đại biểu Dự thảo Luật đã giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS để không làm xáo trộn, ảnh hưởng đến công tác tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục (Điều 72).
 

Hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học tại một số cơ sở giáo dục tư thục

Dự thảo Luật đã quy định: Học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí; ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trẻ em mầm non 5 tuổi ở các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo được miễn học phí. Trẻ em mầm non 5 tuổi ở các địa bàn còn lại, học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định (Điều 96).

Kiên Cường

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận