Mỗi xã một sản phẩm

Tăng cường quảng bá sản phẩm OCOP qua hội chợ xúc tiến thương mại

Cập nhật: 18:15, Thứ 3, 26/11/2019

Ban chỉ đạo OCOP tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức thẩm định và ra quyết định chấp thuận cho 78 sản phẩm đạt yêu cầu tham gia Chương trình OCOP.

Công tác thẩm định các sản phẩm trước quảng bá được tuân thủ chặt chẽ từ khâu xét hồ sơ đến việc thẩm định sản phẩm mẫu, kiểm tra cơ sở sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn. Từ đó, nâng tổng số sản phẩm thuộc Chương trình OCOP là 402 sản phẩm, trong đó có 138 sản phẩm đạt từ 3 đến 5 sao.

Trong năm 2019, với chủ đề là “Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP”, Ban chỉ đạo OCOP tỉnh Quảng Ninh cùng với các sở ngành thành viên và các địa phương đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả như: tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; Hội chợ cấp huyện, cấp tỉnh. Đặc biệt, sau các kỳ hội chợ, một số doanh nghiệp đã ký hợp đồng cung cấp sản phẩm thường xuyên với đối tác ngoài tỉnh.

Anh Thắng

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận