Luật sư của bạn

Trách nhiệm của các Sở, ngành về ATTP

Cập nhật: 06:35, Thứ 5, 21/12/2017

Luật ATTP cũng như Nghị định số 38/2012 ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của các Sở, ngành...

Bạn đọc gửi từ đia chỉ: phamthanhvan@gmail.com xin hỏi: Hiện nay đối với cấp Sở, ngành ở địa phương thì việc thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) được quy định như thế nào? Hiện có sự chồng chéo hay đùn đẩy trách nhiệm của các cơ quan quản lý, nhưng không ai chịu trách nhiệm đến cùng. Mong chuyên mục giải thích.

Trả lời:

Luật ATTP cũng như Nghị định số 38/2012 ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP của các Sở, ngành như sau:

+ Sở Y tế chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn; đầu mối Thường trực BCĐ liên ngành về ATTP tại địa phương.

a) Là đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình ATTP tại địa phương cho UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế;

b) Định kỳ hằng năm tổ chức kiểm tra tình hình ATTP trên địa bàn; là đầu mối giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn;

c) Thanh tra, kiểm tra sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố;

d) Chủ trì, phối hợp với các Sở chuyên ngành tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các ngành khác khi có chỉ đạo của UBND, Trưởng BCĐ liên ngành vệ sinh ATTP tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế; khi phát hiện thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm lưu thông trên địa bàn vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng; khi có sự khác biệt trong kết luận thanh tra của các sở chuyên ngành; theo đề nghị của sở chuyên ngành;

đ) Tổ chức tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP; xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân công tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình sản phẩm theo phân cấp của Bộ Y tế;

e) Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, ATTP tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.

+ Sở NN-PTNT chịu trách nhiệm:

a) Thanh tra, kiểm tra sản phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp của Bộ NN-PTNT;

b) Tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình thực phẩm theo phân cấp của Bộ NN-PTNT;

c) Tổ chức việc cấp Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân cấp của Bộ NN-PTNT;

d) Định kỳ, đột xuất báo cáo Thường trực BCĐ liên ngành (Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế, Bộ quản lý ngành.

+ Sở Công Thương chịu trách nhiệm:

a) Thanh tra, kiểm tra sản phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương;

b) Tổ chức cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hình thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương;

c) Tổ chức việc cấp Giấy Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo phân cấp của Bộ Công Thương;

d) Thực hiện việc kiểm tra phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

đ) Định kỳ, đột xuất báo cáo Thường trực BCĐ liên ngành (Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Bộ Y tế, Bộ quản lý ngành.

Mặc dù Nghị định đã có sửa đổi, bổ sung về sự phối hợp giữa các cơ quan về quản lý nhà nước về ATTP nhưng về trách nhiệm cụ thể của các Sở, ngành là đầu mối thực hiện việc quản lý nhà nước về thực hiện Luật ATTP thì vẫn được quy định cụ thể như đã nêu.

LS Minh Hương

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận