Xã hội

Trên 96% văn bản Bộ NN-PTNT phát hành nội bộ là điện tử

Cập nhật: 09:47, Thứ 3, 10/09/2019

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Cải cách hành chính Bộ NN-PTNT, thực hiện hiện đại hóa hành chính, Bộ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ.

14-41-07_kiem_dich_dong_vt
Bộ NN-PTNT thực hiện phát hành văn bản điện tử của Bộ từ ngày 5/5/2019.

Triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, Bộ NN-PTNT đã ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP, bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với CCHC, đổi mới lề lối làm việc, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ NN-PTNT đã ban hành danh mục các văn bản, tài liệu trao đổi bằng văn bản điện tử của Bộ và lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong quản lý điều hành, xử lý công việc; triển khai thực hiện ký số, gửi nhận văn bản điện tử của Bộ từ ngày 25/4/2019 và thực hiện phát hành văn bản điện tử của Bộ từ ngày 5/5/2019.

Ngày 19/01/2019, Bộ NN-PTNT đã hoàn thiện thực hiện kết nối, liên thông giữa hệ thống Văn phòng điện tử của Bộ với Trục liên thông văn bản quốc gia. Hoàn thiện giải pháp kết nối kỹ thuật với Trục văn bản quốc gia, cấu hình gửi nhận liên thông với 95 đầu mối (gồm 31 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 63 tỉnh, thành phố, Văn phòng Trung ương Đảng) gửi, nhận văn bản điện tử.

Từ ngày 25/4/2019, triển khai ký số toàn bộ các văn bản điện tử phát hành nội bộ của các đơn vị thuộc Bộ NN-PTNT và toàn bộ các văn bản phát hành thuộc thẩm quyền ký thừa lệnh, thừa ủy quyền của Bộ trên trục liên thông văn bản quốc gia và phần mềm Văn phòng điện tử.

Ngày 1/6/2019, Bộ NN-PTNT thực hiện ký số toàn bộ các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền lãnh đạo Bộ ký gửi, nhận trên trục liên thông văn bản quốc gia và phần mềm văn phòng điện tử. Tính đến nay đã ban hành gần 2.000 văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia và trên Văn phòng điện tử, đạt trên 96%.

NGUYÊN HUÂN

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận