Khuyến nông >> Trồng trọt

Ra mắt mô hình canh tác lúa lai mới nâng cao năng suất tại Việt Nam

Ngày 14/12/2018 tại Thái Bình, đã ra mắt Mô hình Canh tác Lúa lai mới – Rice Edu Farm, đầu tiên tại Việt Nam cho các hộ nông dân địa phương và các tỉnh lân cận, hướng đến mục tiêu tăng năng suất lúa, hiệu quả đầu tư và nậng cao đời sống nông dân Việt nam.

Phát triển cây có múi theo hướng sản xuất hàng hóa

Trà Vinh chọn tạo giống lúa chịu hạn, mặn

Tiến sĩ, thạc sĩ Trung Quốc bỏ thành phố về nông thôn làm nông nghiệp

Tập huấn kỹ thuật tưới nhỏ giọt cho cam

Bọ trĩ hại xoài

Bón phân Đầu Trâu nano hữu cơ cho ngô, lúa và bắp cải

Mít Changai dễ trồng, nhanh cho thu nhập, giá ít khi thấp

Sản xuất lúa gạo theo VietGAP

Thâm canh cam VietGAP

Phân bón Ninh Bình 'thúc' năng suất lúa miền Trung

Xem thêm