Thời sự >> Vấn đề & Dư luận

Hãy để sổ hộ khẩu trở thành sở hữu của lịch sử

Dự thảo luật cư trú đang được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến nhân dân, trong đó đề xuất bỏ việc quản lý bằng sổ hộ khẩu, thay thế bằng số định danh công dân, được cả xã hội đồng tình và ủng hộ.

Không thể nói khác, đó là: Một cái tát!

Con đường cao tốc cần có… ô che

Trạm thu phí chỉ biết... thu phí

Lại nóng chuyện đường ngàn tỷ vừa đi đã hỏng!

Ai lội nước ngập đi xem giao hưởng?

Đừng đổ cho nhân dân!

Ngăn chạy 'chạy' phiếu tín nhiệm

Nhà hát nghìn tỷ vẫn lắm nỗi băn khoăn

Đừng để 'Giải thưởng quốc gia thông minh' lãng phí!

Tìm gương sáng để treo cao

Xem thêm