Nông thôn mới

Việt Yên phấn đấu đạt huyện NTM năm nay

Cập nhật: 08:35, Thứ 3, 17/04/2018

Hết năm 2017, huyện Việt Yên (Bắc Giang) có 14/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), còn 3 xã đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí, phấn đấu về đích sớm nhất trong năm 2018, đó là các xã Nghĩa Trung, Minh Đức và Vân Hà.

11-15-53_nh_3_mo_hinh_trong_chm_soc_cy_c_chu_trong_nh_luoi_ti_x_viet_tien_huyen_viet_yen_bc_ging
Mô hình trồng, chăm sóc cà chua trong nhà lưới tại xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

Theo quy định, để được công nhận là huyện NTM, ngoài việc 100% các xã đạt chuẩn NTM, huyện Việt Yên phải đạt đủ 09 tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện đạt chuẩn NTM. Đến nay, UBND huyện tự đánh giá đã hoàn thành được 06 tiêu chí, là giao thông; thủy lợi; điện; y tế, văn hóa, giáo dục; an ninh, trật tự xã hội; chỉ đạo xây dựng NTM. Còn lại 03 tiêu chí huyện đang về đích, gồm quy hoạch; môi trường và tổ chức sản xuất.

Mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện Việt Yên đạt chuẩn NTM là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng không chỉ của huyện Việt Yên mà còn là của cả tỉnh Bắc Giang, và hy vọng trong năm 2018, Việt Yên trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt huyện NTM.

Dương Đại Tiến

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận