Trồng trọt

Xây dựng mô hình sản xuất 100ha và bao tiêu sản phẩm quốc gia lúa gạo

Cập nhật: 08:51, Thứ 5, 21/11/2019

Vừa qua, Viện lúa ĐBSCL tổ chức lễ ký kết kết hợp tác chuyển giao kết quả sản phẩm công nghệ, xây dựng mô hình và bao tiêu sản phẩm thuộc dự án sản phẩm quốc gia lúa gạo với hai Cty CP Giống cây trồng Nha Hố, Cty CP Gentraco.

16-23-50_le_ky_ket_chuyen_gio_sn_phm_kho_hoc_cong_nghe_ti_vien_lu_dbscl_-_nh_hd
Lễ ký kết chuyển giao sản phẩm công nghệ giữa Viện lúa ĐBSCL và 2 doanh nghiệp.

Theo đó, năm 2020 xây dựng mô hình sản xuất lúa gạo chất lượng cao 100ha tại 2 tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng.

Viện lúa ĐBSCL sẽ đóng vai trò chính trong chuyển giao các giống lúa OM có phẩm chất lúa gạo ngon, cơm chất lượng cao, đồng thời xây dựng mô hình canh tác, sản xuất lúa theo quy trình kỹ thuật với chi phí thấp, đảm bảo ATTP, đảm bảo tiêu chí về chất lượng và nông dân là đối tượng hưởng lợi. Cty CP Giống cây trồng Nha Hố sẽ đóng vai trò sản xuất và cung cấp giống lúa. Cty CP Gentraco thực hiện bao tiêu sản phẩm cuối vụ sản xuất.

Trước đó, Viện lúa ĐBSCL chuyển giao các giống lúa OM375, OM429 ngon cơm chất lượng cao cho Cty CP Giống cây trồng Nha Hố. Theo Viện lúa ĐBSCL, bước tiếp sau khi thực hiện mô hình sẽ mở rộng vùng sản xuất trong năm 2020 đặt nền tảng sẽ mở rộng vùng sản xuất lúa chất lượng cao xuất khẩu lên 20.000ha trong những năm tới.

HỮU ĐỨC

Share Facebook Share Google Share Twitter

Bình luận

Gửi bình luận